Equip de professionals.

Projectem pensant en les persones

Serveis

L’estudi va ser fundat per Josep Comas Boadas l’any 2000 i en l’actualitat està integrat per un equip de professionals en l’àmbit de l’arquitectura. Atesorem quasi 20 anys d’experiència en obra pública i privada, tant en edificació com urbanisme.

Entenem la nostra pràctica professional com un exercici que neix necessàriament de l’esforç per copsar les necessitats individuals de cadascun dels clients per tal de poder-les materialitzar en projectes personalitzats i viables tenint en compte, a més, factors com unes adients condicions d’habitabilitat i confort de l’usuari, el control pressupostari, el compliment dels terminis així com les gestions amb les diferents administracions.

Arquitectura.

Arquitectura.

Ens acrediten més de 20 anys d’experiència

Estudis econòmics
Projectes
Direcció d’obres
Project Management
Valoracions
Peritatges

Urbanisme.

Ens acrediten més de 20 anys d’experiència

Planejament general
Gestió urbanística
Assessorament
Planejament derivat

Urbanisme

Fem planejament urbanístic i de l’habitatge orientat a fer realitat el dret a l’habitatge.

Tràmits administratius.

Ens acrediten més de 20 anys d’experiència

Tràmits administratius

Disposem d'un ampli ventall de contactes administratius per poder gestionar els assumptes.

Certificacions energètiques
Cèdules d’habitabilitat
Georeferenciacions
Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)

Solucions

Per tal de poder oferir solucions transversals en un món professional que tendeix a l’especialització treballem amb un grup de professionals externs de diferents àmbits amb els quals col·laborem regularment i que comprenen enginyers, juristes o ambientòlegs entre d’altres.

Fruït de la nostra trajectòria disposem a més d’un ampli coneixement del territori així com dels agents i de les diverses administracions, factors que ens permeten agilitzar els processos.

L'Estudi.

Projectem pensant en les persones

Des de l’any 2000, en que es va fundar el despatx, hem gestionat més de 600 projectes relacionats amb el món de l’arquitectura.

Què fem?

L’àmbit d’actuació en el que hem desenvolupat la nostra tasca comprèn projectes residencials, comercials i equipaments, tant de petita com de gran escala, ja sigui en modalitat d’obra nova com de reformes i rehabilitacions.

Our philosophy

Paral·lelament hem realitzat projectes d’urbanisme de diferent envergadura i assessorament tan extern com intern a diferents administracions públiques.