Project Description

Fonollerons, Llagostera

El projecte es situa a l’extrem sud-est del municipi, en un sector en creixement encara no suficientment consolidat. La finca és de dimensions considerables ja que és el resultat de la unió de diverses parcel·les.

El projecte es realitza en estreta col·laboració amb la Propietat. El programa requerit és extens en superfície però donades les dimensions de la parcel·la es resol majoritàriament en planta baixa la qual ocupa la totalitat de l’amplada del solar per tal d’aconseguir que hi hagi relació directa de la totalitat de les estances principals de l’habitatge amb el jardí posterior que està orientat a una zona verda pública. La planta primera esdevé una zona polivalent en previsió de possibles futures necessitats del nucli familiar i només ocupa la meitat de l’amplada del solar. Les dues façanes del projecte responen a la voluntat de l’habitatge d’obrir-se al jardí posterior donant com a resultat una de molt oberta en contraposició de l’altra a carrer, més opaca.

Detalls

ANY

2015

ESTAT

En construcció

EMPLAÇAMENT

Llagostera (El Gironès)

SUPERFÍCIE

392’48 m2

Torna a Projectes

Galeria