Project Description

PGA Catalunya I, Caldes de Malavella

El projecte s’emplaça en una finca situada al límit sud del sector la Selva dins el conjunt del PGA Catalunya Resort. El solar és el resultat de la unió de dues parcel·les degut a les necessitats de la Propietat d’un habitatge amb un programa molt ampli.

El projecte va venir condicionat per certes imposicions per part de la Propietat que varen ser determinants per la concepció de l’habitatge, tot limitant la capacitat d’actuació a nivell de projecte. El resultat final és un edifici amb una escala superior a la resta de les edificacions de l’entorn en el que s’emplaça. Per tal d’atenuar aquest fet s’opta per una volumetria a carrer fragmentada i opaca amb l’objectiu de reduir l’impacte visual. Per contra, la façana a jardí es concep molt oberta a les vistes i al sol i amb una marcada horitzontalitat que ajudi a la implantació de l’edifici en el paisatge.

Detalls

ANY

2014

ESTAT

Obra finalitzada

EMPLAÇAMENT

Caldes de Malavella (La Selva)

SUPERFÍCIE

1.349’91 m2

Torna a Projectes

Galeria