Project Description

Mas Nou, Castell – Platja d’Aro

L’habitatge es troba situat en una urbanització ubicada al nord-oest del terme municipal de Castell-Platja d’Aro. La parcel·la on es projecta, de forma irregular, dóna a dos carrers i presenta un gran pendent, amb un desnivell total d’uns 25 m. aproximadament.

L’encàrrec consistia en intervenir en un habitatge construït pel nostre despatx fa uns anys ja que la nova Propietat requeria més espai i un programa més ampli. Amb l’edificabilitat ja esgotada en el projecte original s’aposta per la construcció d’un soterrani no computable que contingui estances destinades a l’esbarjo i de servei, així com el garatge. Això permet millorar l’accessibilitat rodada al fer-se des del carrer inferior i evitant la forta pendent de l’accés preexistent. S’aconsegueix d’aquesta manera alliberar espai en la planta principal, permetent així intervenir puntualment en la distribució d’aquesta segons les noves necessitats programàtiques. Una nova piscina desbordant de forma triangular i un nou tractament formal de les baranes en façana donen un cert dinamisme a la nova proposta.

Detalls

ANY

2005

ESTAT

Obra finalitzada

EMPLAÇAMENT

Castell – Platja d’Aro (Baix Empordà)

SUPERFÍCIE

1.057’23 m2

Torna a Projectes

Galeria