Project Description

Residència geriàtrica i centre de dia

L’edifici queda situat en un solar lliure d’edificació, a pocs metres del parc dels Estanys Platja d’Aro. Aquesta nova residència disposarà de 77 places d’atenció i acolliment permanent i 15 places d’atenció diürna. L’edifici es desenvoluparà en planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis. La planta soterrani aprofita la depressió de la cota interior de la parcel·la en relació a la rasant dels vials que la limiten, de manera que rebaixant lleugerament el nivell actual de terres interiors s’enrasi i anivelli la cota de jardí amb la cota de paviment acabat d’aquesta planta. Així es possibilitarà el pas adaptat des de l’interior a l’exterior privatitzat i es generarà un possible nou recorregut d’evacuació de l’edifici fins un espai exterior segur.

Un dels principals condicionants d’aquest projecte ha estat que totes les plantes sobre rasant s’han projectat amb  mòduls prefabricats a base d’estructura metàl·lica i forjats col·laborants. Aquests mòduls es construiran a taller, deixant-los pràcticament acabats tant a nivell d’instal·lacions, d’equipament com d’acabats i es desplaçaran fins a l’obra amb transport especial per carretera. Aquest tipus de construcció tot i que requereix d’un projectes molt més definit permet agilitzar molt el procés de construcció. L’execució de l’obra i l’entrada en servei de la residència es preveu en uns 6 mesos.

Detalls

ARQUITECTES REDACTORS:

Josep Comas
Joaquim Roura

ANY

2019

ESTAT

En construcció

EMPLAÇAMENT

Platja d’Aro (Baix Empordà)

SUPERFÍCIE

2479’91 m2

Torna a Projectes

Galeria