Project Description

Rhode, Roses

El projecte s’emplaça al passeig marítim de Roses, a primera línia de mar, en un solar on hi havia una de les poques cases que es conservaven de l’eixample que a finals del segle XIX i principis del XX van dotar a la vil·la d’una façana litoral formada per arquitectura d’estil eclèctic propi d’aquella època. Certs condicionants normatius, poc ortodoxos, preveien la construcció a la finca d’una edificació plurifamiliar de fins a cinc plantes sobre rasant amb l’obligació de conservar dues de les quatre façanes de l’edificació original (d’una única planta) permetent l’enderroc complet de la resta.

L’edifici està composat per vuit habitatges, vuit places d’aparcament en soterrani i un local comercial en planta baixa i part de la primera. Tots els habitatges havien de disposar de vistes al mar i oferir una gran varietat tipològica la qual es tradueix en habitatges de superfícies molt variables de dos, tres i quatre dormitoris i el fet que no existeixi una planta tipus donat que totes són diferents. Exteriorment l’edifici es resol amb un llenguatge contemporani tot pretenent donar la sensació que flota sobre la construcció original per tal de no competir amb aquesta.

Detalls

ANY

2016

ESTAT

Obra finalitzada

EMPLAÇAMENT

Roses (Alt Empordà)

SUPERFÍCIE

1.738’09 m2

Torna a Projectes

Galeria